Дитинство - це неповторний,   найважливіший період у становленні  особистості. Саме в цей час людина потребує  найбільшої  уваги й захисту. Від ставлення до дітей, розуміння  їхніх потреб,  інтересів та проблем залежить доля кожної  дитини.

Історія

У червні 2003 року я працював волонтером в таборі для дітей-сиріт в Хмельницькій області і вперше побачив життя дітей в інтернаті. Багато  з них були добрими, доброзичливими, такими, що легко йдуть на контакт. Проте були і такі, які були замкнуті в собі і з ними було непросто  спілкуватися. Важко було не відмітити відмінність між цими дітьми і дітьми,
які живуть в сім'ях, і те, як «багато» вони мають:
- ліжко на рік і поличка в загальній шафі;
- одяг, який раніше  носили інші діти;
- їжу в їдальні інтернату;
- виховні бесіди;
- «життя за розкладом».
Я на хвилину уявив себе на місці цих дітей. і зрозумів, що в дитинстві я був щасливою дитиною, тому що був оточений батьківською любов'ю увагою, турботою і вперше подякував Господу за батьків і сім'ю. Одного разу літнім сонячним днем я побачив дівчинку, яка сиділа на сходинках інтернату і плакала . На моє запитання: «Що трапилося ?» вона нічого не відповіла і втекла. Від її подруг я дізнався, що у неї цього дня були іменини і її ніхто не привітав. Це вразило мене до глибини душі. Мені було дуже шкода цих дітей, і я зрозумів, що це діти, які не мають нормального дитинства. І тоді у мене з'явилося бажання проводити в інтернатах свято «День іменинника». Приїхавши до Києва я розповів своїм друзям про життя дітей в інтернаті,  про свої плани і ми почали молитися, щоб Господь допоміг нам в цьому. Через 3 місяці у нас вже були гроші для першої поїздки, рік потому ми почали відвідувати ще один інтернат в Кіровоградській області і проводити свято «День іменинника». Весною 2005 року я працював в одному благодійному фонді координатором поїздки дітей-сиріт на відпочинок та оздоровлення на 2 місяці  до Іспанії. Діти, які вже були в іспанських сім'ях, розповідали як їм там було добре, і що вони з нетерпінням чекають зустрічі з приймальною сім'єю. Керівництво того фонду відмовилося надалі займатися відправкою дітей-сиріт за кордон на відпочинок і оздоровлення, і я вирішив заснувати( організувати) добродійний фонд. 24 листопада 2005 року відбулися установчі збори, а через 4.5 місяця наш фонд зареєстрували в Міністерстві юстиції України.

 

Ми бажаємо  допомогти знедоленим дітям повірити в себе і свої можливості .  навчити їх правильно реагувати  на різні життєві ситуації  та  показати  їм, що Бог любить їх.


Цель, предмет, задачи и формы деятельности Фонда (український переклад поки що відсутній)

1. Целью деятельности Фонда является осуществление благотворительной деятельности и предоставление моральной, материальной, финансовой помощи детям-сиротам, детям из неполных семей, детям, которые остались без родительской опеки, многодетным и малообеспеченным семьям, а также другим малозащищенным слоям населения Украины.
2. Предметом деятельности Фонда является содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, которые направлены на улучшение социально-экономического положения детей-сирот, детей из неполных семей, детей, которые остались без родительской опеки, детей из малообеспеченных и многодетных семей.
3. Основными задачами Фонда являются :
3.1) содействие в правовой защите детей-сирот, детей из неполных семей, детей, которые остались без родительской опеки, детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также другим малозащищенным слоям населения Украины;
3.2) содействие детям-сиротам, детям из неполных семей, детям. которые остались без родительской опеки, детям из малообеспеченных и многодетных семей в получении образования, услуг в лечении;
3.3) организация в установленном действующим законодательством порядке поездок детей-сирот, детей из неполных семей, детей, которые остались без родительской опеки, детей из малообеспеченных и многодетных семей на отдых и оздоровление за пределы территории  Украины;
3.4) содействие защите материнства и детства;
3.5) участие во внедрении в практику социально-педагогической помощи, новых форм и методов работы с детьми-сиротами, детьми из неполных семей, детьми, которые, остались без родительской опеки, проведении специальных оздоровительных мероприятий;
3.6) содействие воспитанию молодого поколения в духе добра, уважения к старшим, формирования у них стойкого положительного отношения к обучению, работе;
3.7) содействие распространению идей мира, милосердия, благотворительности, христианских духовных ценностей;
3.8) содействие развитию здравоохранения, массовой физической культуры, спорта и туризма , пропагандирование здорового образа жизни;
3.9) cодействие духовному, культурному и социально-экономическому развитию лиц получивших благотворительную помощь;
3.10) установление и развитие связей с подобными организациями в Украине и за её пределами.
4. Для выполнения уставных задач в установленном действующим законодательством порядке Фонд имеет право:
4.1) вносить предложения и возбуждать ходатайства перед органами государственного управления и местного самоуправления, а также другими лицами относительно выполнения целей и уставных задач Фонда;
4.2) представлять интересы и защищать права членов Фонда и получателей благотворительной помощи;
4.3) устанавливать и развивать гуманитарные и профессиональные связи в Украине и других странах, обмениваться информацией, специалистами с соответствующими организациями Украины и иностранных государств;
4.4) осуществлять поиск и привлечение к сотрудничеству волонтеров;
4.5) самостоятельно определять формы, объекты и объемы благотворительной деятельности, утверждать и выполнять благотворительные программы,
4.6) самостоятельно определять формы, объекты и объемы благотворительной деятельности, утверждать и выполнять благотворительные программы, в том числе на основании пожертвований и контрактов о благотворительной помощи;
4.7) распространять информацию о деятельности Фонда, пропагандировать свои идеи, цели и задачи, название и символику;
4.7) укладывать договоры и прочие правовые акты с целью выполнения уставных задач Фонда с органами государственной власти и местного самоуправления, другими юридическими лицами, гражданами и объединениями граждан;
4.8) быть основателем или участником союзов, ассоциаций и других добровольных объединений, которые оказывают содействие выполнению уставных задач Фонда;
4.9) может создавать представительства, филиалы и отделения ;
4.10) организовывать сбор добровольных пожертвований и помощи, взносов от физических и юридических лиц, иностранных и международных организаций, и других ресурсов для выполнения уставных задач Фонда;
4.11) быть получателем и приобретателем гуманитарной помощи;
4.12) основывать средства массовой информации, предприятия, учреждения и организации с правом юридического лица, необходимые для уставной деятельности Фонда, оказывать содействие издательской деятельности и быть его субъектом;
4.13) быть участником других благотворительных организаций и международной благотворительной деятельности;
4.14) организовывать безвозмездные конкурсы, благотворительные фестивали, концерты, аукционы, ярмарки и прочие благотворительные мероприятия в установленном законодательством порядке;
4.15) устанавливать почетные отличия и вознаграждения для лиц, которые имеют заслуги в осуществлении уставных задач Фонда.
5. Основными формами осуществления благотворительной деятельности Фонда являются следующие:
5.1) систематическая или разовая финансовая, материальная и другая благотворительная помощь получателям в порядке, установленном действующим законодательством;
5.2) финансирование конкретных целевых благотворительных программ в порядке, установленном действующим законодательством;
5.3) помощь на основании договоров (контрактов) о благотворительной деятельности;
5.4) дарение или разрешение на безвозмездное (льготное) использование объектов собственности в порядке, установленном действующим законодательством;
5.5) помощь личной волонтерской работой или безвозмездными услугами в порядке, установленном действующим законодательством;
5.6) предоставление помощи услугами, личной работой и передачей результатов творческой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
5.7) принятие на себя затрат с безвозмездного, полного или частичного содержания объектов благодетельности и имущества, которое используется для предоставления благотворительной помощи в порядке, установленном действующим законодательством.

 

 

Новини

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Hosted by uCoz